Eerst de basis

docent melanie engels echoxpert echocursus

7 webinars

De cursus begint met een serie van 7 webinars waarin de benodigde basiskennis voor de verschillende aspecten van echoscopie wordt uitgelegd. Elk van deze sessies vindt ongeveer twee keer per jaar plaats.

Elke cursist wordt hier automatisch voor uitgenodigd, je hoeft je niet actief in te schrijven. Zet ze gewoon in je agenda en woon ze bij. Kort vóór elke webinar ontvang je een e-mail met de ZOOM-link.

cursisten interview echocursus

E-mail van de Echocursus komt vaak in spamfilters terecht. Hoe je dit kunt voorkomen lees je op de FAQ pagina.

De webinars zijn ontstaan vanuit de veel geuite wens om de Terugkomdag op te splitsen in een introductie en een afsluiting en zo de basiskennis eerder in de opleiding te krijgen. In eerste instantie is daarom de Startdag ingevoerd, maar na één editie is dit gestopt vanwege COVID 19.

echocursisten 2011

Geen Startdag

Daarom is de Startdag omgezet naar de webinars. Of dit een definitieve oplossing is zal afhangen van de ervaringen die we ermee opdoen.

Op veler verzoek is er bij de Startdag/webinars veel meer ruimte gecreëerd voor de gynaecologische echoscopie. Verder zullen we wat tips geven hoe je het Echofolio zo snel mogelijk gevuld krijgt.

tcd 21w echocursus

Een voordeel van de webinars is dat ze beschikbaar zijn voor elke cursist die de Echocursus nog niet heeft afgesloten.

Ben je al langer met de cursus onderweg en heb je nooit een Startdag gehad? Of heb je wel de Startdag gedaan of een webinar al eerder bijgewoond, maar wil je je kennis opfrissen? Je bent van harte welkom om deel te nemen!