De Echocursus

Echocursus.net is in het leven geroepen om een vernieuwde basiscursus echoscopie aan te bieden die voldoet aan alle eisen die modern onderwijs ons stelt. Het verrichten van een adequaat, betrouwbaar echoscopisch onderzoek zult u niet leren door het bijwonen van een voordracht, het bestuderen van een leerboek of het bekijken van fraaie beelden op Internet. Er is maar één manier om het te leren: in de praktijk oefenen onder supervisie van een ervaren echoscopist!

De cursus is opgezet om de AIOS houvast te bieden bij echoscopisch onderzoek in de eerste jaren van de opleiding tot gynaecoloog. Delen van het programma kunnen ook geschikt zijn voor echoscopisten of verloskundigen, zie daarvoor de menuoptie BEN/KNOV.

De cursus is een combinatie van startdag (introductie - bestaande uit 7 webinars), zelfstudie, het aanleggen van een portfolio (het Echofolio) en het maken van e-learning opdrachten. Het geheel wordt afgesloten op de echofoliomiddag, waar het portfolio wordt beoordeeld en besproken.Klik hier voor komende Startdagen en .hier voor komende Echofoliomiddagen.