Het Echofolio

docent annelieke druijff echoxpert echocursus

Het portfolio, ofwel het Echofolio, is een PowerPoint-presentatiesjabloon. Hierin staan de opdrachten gerangschikt per hoofdstuk. Het is verstandig om vooraf het hele Echofolio door te lezen zodat je inzicht krijgt in de aard van de opdrachten.

Alle plaatjes dienen digitaal verzameld te worden. Deze kunnen daarna gemakkelijk in de juiste volgorde in één van de verstrekte Echofolio sjablonen worden gezet. De beelden uit de ingeleverde PPT of PPTX bestanden zullen op de Terugkomdag gezamenlijk worden besproken.

3d echo echocursus

Het Echofolio vormt een zeer belangrijk deel van de eindbeoordeling van de cursus. Beelden kunnen in het Echofolio opgenomen worden wanneer ze voldoen aan de leerdoelen van de e-learning opdrachten of de leerstof uit het leerboek echoscopie. Een afbeelding hoeft zeker geen ‘leerboek perfectie’ te hebben, maar moet wel juist afgebeeld zijn.

Het Echofolio dient te bestaan uit eigen echoplaatjes. Het is niet toegestaan beelden van anderen te gebruiken. Hierop wordt gecontroleerd.

ac 21w echocursus

Tips

De ervaring van eerdere cursisten heeft ons geleerd dat het scannen van plaatjes erg tijdrovend is en een slechte resolutie oplevert, verzamel dus bij voorkeur de originele echoplaatjes!

Verdiep je in het opslaan van echobeelden direct vanaf het echoapparaat. Veel echoapparaten bieden die mogelijkheid, en het levert enorme tijdswinst op! Vraag zo nodig hulp bij jouw opleider of een echoscopist in jouw kliniek.