Startdag nieuwe stijl

5 november 2020.
Gezien de huidige omstandigheden, en met het idee dat het voorlopig waarschijnlijk heel lastig zal zijn grote groepen mensen samen te brengen, hebben we besloten de Startdag vooralsnog op een andere manier te organiseren. Misschien alleen gedurende de corona-problematiek, maar er is een grote kans dat deze veranderingen deels permanent zijn (afhankelijk van hoe goed deze aanpak bevalt).

De Startdag bestaat voortaan uit een serie van 7 ZOOM webinars. Elk van deze sessies vindt grofweg 1x per 3-6 maanden plaats. We zullen voortaan elke “lopende” cursist hiervoor uitnodigen. Je hoeft je niet actief in te schrijven. Zet ze gewoon in je agenda en woon ze bij.

Ben je al langer met de cursus onderweg en heb je nooit een Startdag gehad? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de webinars! Het uiteindelijke doel is namelijk al langer (al ruim voor corona) om de terugkom te veranderen, gehoor gevend aan de wens van AIOS om deze presentaties vroeger in de opleiding te krijgen, in de vorm van een startdag. Dit is een manier om dit versneld te realiseren en een terugkomdag 'nieuwe stijl' zonder deze voordrachten te realiseren.

Op de Startdag zal er meer aandacht zijn voor de basisvaardigheden voor echoscopisch onderzoek en zal er een aantal voordrachten en workshops zijn hoe echoscopisch onderzoek geïnterpreteerd moet worden. Op veler verzoek is er op deze Startdag ruimschoots ruimte voor de gynaecologische echoscopie. Verder zullen we wat tips geven hoe je het echofolio zo snel mogelijk gevuld krijgt.

Dit heeft als extra voordeel dat je ook later in de cursus nog eens aan een webinar deel kunt nemen, als je over een bepaald onderwerp behoefte hebt je kennis op te frissen.Dit geldt ook voor cursisten die bijv. de Startdag van januari 2020 al hebben meegemaakt.


Agenda Startdag webinars

  • Dinsdag 30 maart: Theoretische principes van de foetale biometrie en intepretatie van foetale groei - Mireille Bekker (UMCU)

  • Woensdag 7 april: De Fysica van het ultrageluid - Monique Haak (LUMC)

  • Donderdag 15 april: Echoscopie van de adnexen - Robert de Leeuw / Lotte van Nieuwenhuizen (AUMC)

  • Maandag 19 april: Probe beweging - het ultrasound around the clock principe – Annelieke Druijf / Melanie Engels (beiden EchoXpert)

Alle sessies vinden plaats van 16:30 tot 17:30.

De ZOOM-link wordt in de dagen voorafgaand aan elke sessie aan alle cursisten per e-mail rondgestuurd.

Het is niet mogelijk de webinar achteraf terug te kijken.

LET OP!
Het is verplicht om elk van deze 7 webinars minimaal één keer bij te wonen (tenzij je al bij de Startdag van januari 2020 bent geweest). We registreren daarom ook alle deelnemers. Zorg dus a.u.b. dat je bij het inloggen op Zoom inlogt met je volledige naam.