Echofolio

In het portfolioboek, oftewel het Echofolio, staan de opdrachten gerangschikt per hoofdstuk. Het is verstandig om het hele Echofolio door te lezen zodat u inzicht heeft in de aard van de opdrachten.

Alle plaatjes dienen digitaal verzameld te worden. Deze kunnen daarna gemakkelijk in de juiste volgorde in één van de verstrekte PowerPoint-presentatiesjablonen (Echofolio sjablonen) worden gezet. De beelden uit de ingeleverde PPT of PPTX bestanden zullen op de Terugkomdag gezamenlijk worden besproken.

De ervaring van de eerste cursisten leert dat scannen van plaatjes erg tijdrovend is en een slechte resolutie oplevert, verzamel dus bij voorkeur de originele echoplaatjes!

Verdiep u in het opslaan van echobeelden direct vanaf het echoapparaat, veel echoapparaten bieden die mogelijkheid! Dat levert u later enorme tijdswinst op. Vraag zo nodig hulp bij uw opleider of een echoscopist in uw kliniek.

Het Echofolio vormt een zeer belangrijk deel van de eindbeoordeling van de cursus. Beelden kunnen in het Echofolio opgenomen worden wanneer ze voldoen aan de leerdoelen van de e-learning opdrachten of de leerstof uit het leerboek echoscopie. Een afbeelding hoeft zeker geen 'leerboek perfectie' te hebben, maar moet wel juist afgebeeld zijn.