Diploma

Per september 2019 is de opzet van de Echocursus gewijzigd. De oude stijl Terugkomdag zal worden vervangen door een Startdag ter introductie van de cursus, en een Echofoliomiddag om de cursus af te sluiten.

De Startdag is bedoeld voor AIOS, die in de eerste helft van de opleiding zijn en nog niet of nauwelijks begonnen zijn met het echofolio.

Voor cursisten die al verder onderweg zijn, zullen er nog Terugkomdagen oude stijl worden georganiseerd.

Op de Startdag zal er meer aandacht zijn voor de basisvaardigheden voor echoscopisch onderzoek en zal er een aantal voordrachten en workshops zijn hoe echoscopisch onderzoek geïnterpreteerd moet worden. Op veler verzoek is er op deze Startdag ruimschoots ruimte voor de gynaecologische echoscopie. Verder zullen we wat tips geven hoe je het echofolio zo snel mogelijk gevuld krijgt.

Op de Echofoliomiddag zullen de portfolio's worden beoordeeld en besproken. Deze zal worden georganiseerd in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Leiden. Het is de bedoeling dat je Echofolio in een ander dan je eigen cluster wordt beoordeeld.

De kosten voor de Echocursus blijven ongewijzigd. Annuleringskosten zullen zowel voor de Startdag als voor de Echofiolodag gelden, zoals op de FAQ pagina beschreven.

Startdag

De eerste Startdag (STD) heeft plaatsgevonden op 7 januari 2020.

De tweede STD stond gepland voor 9 juni 2020, maar is helaas vanwege het Corona-virus komen te vervallen.

Echofoliomiddag

Er is nog geen (EFM) ingepland. Zodra dit het geval is wordt de datum hier gepubliceerd, en zullen lopende cursisten per e-mail een aanmeldingsuitnodiging ontvangen.

Terugkomdag

De echocursus oude stijl werd afgesloten met een Terugkomdag. Lopende cursisten zullen in staat worden gesteld de Echocursus nog op deze manier af te sluiten.

De eerstvolgende Terugkomdagen:

De TKD van dinsdag 26 mei 2020 is vanwege het Corona-virus komen te vervallen.

Dinsdag 24 november 2020. Aanmelding is geopend, via inschrijven@echocursus.net.

De Terugkomdag is voor AIOS, met name ter beoordeling van het portfolio. Deze wordt vooraf beoordeeld door de cursuscommissie en dient compleet te zijn. Wanneer er slechts een enkel beeld ontbreekt, wat steeds maar niet lukt om te verzamelen, overleg dan met ons. Het is ook mogelijk om een deelcertificaat verloskunde te halen, wanneer u als AIOS in de eerste jaren weinig fertiliteit/gynaecologie doet. Overleg ook dan met ons.

Voordat u naar de Terugkomdag komt dienen alle e-learning modules met een voldoende te zijn afgesloten. U kunt uw vorderingen bijhouden via www.medischleren.nl. Log daar in met hetzelfde e-mail adres en wachtwoord als op medischonderwijs.nl en kies 'echoscopie in de verloskunde en gynaecologie'. Hier ziet u eenvoudig welke modules u al gehaald heeft.

Let op! Heb je je opgegeven voor de Startdag of Terugkomdag, dan zijn er aan een afzegging annuleringskosten verbonden. Tot 4 weken vóór de STD/TKD is dat €50, daarna €75. Dit vanwege de extra administratie, en vastgelegde zaalhuur en catering die niet meer afgezegd kunnen worden.

Deelnemers terugkomdag 27 januari 2012 Deelnemers terugkomdag 18 november 2011

27 januari 2012                                                                  18 november 2011

De terugkomdag wordt goed bezocht!