Diploma

De echocursus wordt afgesloten met een Terugkomdag. De laatste Terugkomdag (TKD) heeft plaatsgevonden op 5 november 2018.

De eerstvolgende Terugkomdagen:

dinsdag 18 juni 2019. Aanmelding is geopend.

maandag 25 november 2019. Aanmelding is inmiddels gesloten (vol).

De Terugkomdag is voor AIOS, met name ter beoordeling van het portfolio. Deze wordt vooraf beoordeeld door de cursuscommissie en dient compleet te zijn. Wanneer er slechts een enkel beeld ontbreekt, wat steeds maar niet lukt om te verzamelen, overleg dan met ons. Het is ook mogelijk om een deelcertificaat verloskunde te halen, wanneer u als AIOS in de eerste jaren weinig fertiliteit/gynaecologie doet. Overleg ook dan met ons.

Voordat u naar de Terugkomdag komt dienen alle e-learning modules met een voldoende te zijn afgesloten. U kunt uw vorderingen bijhouden via www.medischleren.nl. Log daar in met hetzelfde e-mail adres en wachtwoord als op medischonderwijs.nl en kies 'echoscopie in de verloskunde en gynaecologie'. Hier ziet u eenvoudig welke modules u al gehaald heeft.

Let op! Heb je je opgegeven voor de Terugkomdag, dan zijn er aan een afzegging annuleringskosten verbonden. Tot 4 weken vóór de TKD is dat €50, daarna €75. Dit vanwege de extra administratie, en vastgelegde zaalhuur en catering die niet meer afgezegd kunnen worden.

Deelnemers terugkomdag 27 januari 2012 Deelnemers terugkomdag 18 november 2011

27 januari 2012                                                                  18 november 2011

De terugkomdag wordt goed bezocht!